Inicio > Blossary: Glossario sull'Unione Europea
Ho deciso di realizzare un glossario sull'Unione Europea perché si tratta di un settore che presenta una notevole ricchezza di termini specialistici. Per realizzare il glossario ho utilizzato sia normali dizionari che enciclopedie specifiche riguardanti il diritto comunitario; fondamentale è stato anche il supporto di Internet e soprattutto il sito dell'Unione europea, nel quale ho reperito la maggior parte degli esempi e delle definizioni inserite.

Categoría: Law

28 Términos

Created by: annamaria.martinolli

Número de Blosarios: 1

Mis términos
Coleccionar término

Direktiven är instrument i gemenskapens sekundärlagstiftning. Eftersom dessa inledningsvis är texter vars bestämmelser är av allmän karaktär, krävs nationella införlivandeåtgärder för att dessa ska ...

Domain: Law; Categoría: European law

Den Europeiska gemenskapens domstol är den juridiska myndighet vars uppgift är att säkerställa att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av fördragen.

Domain: Law; Categoría: European law

Revisionsrätten består av en revisor från varje medlemsstat och utses för en period av sex år. Institutionens funktion innefattar att granska inkomsterna och utgifterna i unionens institutioner, ...

Domain: Law; Categoría: European law

Även kallat ministerrådet eller rådet, och är EU:s främsta beslutsfattande organ. Består av ministrar från de olika medlemsstaterna.

Domain: Law; Categoría: European law

Förhandlingar mellan regeringarna i de olika medlemsstaterna. En mellanstatlig regeringskonferens leder till reform av fördragen. Kommissionen och Europaparlamentet brukar förknippas med detta ...

Domain: Law; Categoría: European law

Il concetto di circoli concentrici indica la struttura di integrazione dell'Unione Europea; é stato sviluppato da vari personaggi secondo l'idea che esistano il circolo dei diritti comuni, il circolo ...

Domain: Law; Categoría: European law

La Carta dei Diritti Fondamentali della UE é basata sui Trattati comunitari e definisce i diritti fondamentali in vigore nell'Unione.

Domain: Law; Categoría: European law

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Publicar  
Otros Blosarios

Arya Samaj Marriages are a law firm that provides ...

Category: Law

By: aryasamajmarriages

We are talented and experienced Murrieta Car ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

At The Baum Law Firm, we are skilled and ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

Whether you are looking for an Aurora Criminal ...

Category: Law

By: jenniferarmins1


© 2024 CSOFT International, Ltd.